De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan in het kort geding in de slepende kwestie van AIB tegen Novisem.

De Hoge Raad heeft de uitspraak van het Hof in Den Bosch vernietigd en de zaak verwezen naar het Hof in Den Haag. Het is een zuiver juridisch-technische uitspraak over de uitleg van de wet en de vraag of AIB in de boeken van Novisem mag kijken wegens een vermoeden van inbreuk op kwekersrechten. De Hoge Raad vindt dat het Hof in Den Bosch de wet niet goed heeft toegepast en de zaak niet goed heeft beoordeeld. Of inzage in dit geval moet worden toegestaan, zal het Haagse Hof moeten beoordelen.

De uitspraak zegt niets over de vraag of sprake is van inbreuk door Novisem. Dat kan ook niet omdat de Hoge Raad niet oordeelt over de feiten. De rechtbank en het hof hebben vastgesteld dat Novisem geen zaden heeft geproduceerd, verkocht of geleverd in Nederland waar het kwekersrecht geldt of gold. Ook hebben zij vastgesteld dat er zelfs van vermoeden van inbreuk geen sprake was.

De enige vraag die speelt in deze zinloze  zaak, is of Novisem gedurende de looptijd van de kwekersrechten in Nederland beschermde zaden heeft ‘aangeboden’ in de zin van de wet. Ook daarvan is naar het oordeel van Novisem geen sprake maar dat zal het Hof moeten beoordelen.

Er valt voor AIB helemaal niets te winnen. Net als Don Quichot voert AIB een verbeten strijd tegen windmolens. Novisem heeft het gevoel in de verkeerde film te zijn beland.

AIB vertegenwoordigt in deze zaak de gevestigde bedrijven Bayer Crop Sciences en Bejo Zaden. Naar de overtuiging van Novisem is deze zaak uitsluitend bedoeld om te trachten Novisem als nieuwkomer kapot te procederen. Het wordt tijd dat dit ophoudt.